Vergaderdocumenten | Vergaderingen | Commissies | Europees

Het vertegenwoordigt de 446 miljoen inwoners van de EU. Als u onze gebouwen in Brussel bezoekt, krijgt u uitleg over hoe het Parlement werkt en wat het doet voor de Europese burger. Soort bezoek: Er zijn tal van activiteiten mogelijk in het Europees Parlement, zoals individuele en groepsbezoeken, informatiesessies en een rollenspel voor scholieren.

Commissie voor Brussel en de Vlaamse - Vlaams Parlement

Het directoraat-generaal Communicatie is het departement van de Europese Commissie dat het EU-beleid aan het grote publiek moet uitleggen. Het houdt ook de commissarissen op de hoogte van de politieke ontwikkelingen en trends in de publieke opinie en de media. Daarnaast coördineert het de communicatieactiviteiten binnen de Commissie.

Hotels bij Hoofdkantoor van de Europese Commissie, Brussel

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie.Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau.. De voorzitter en de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd na goedkeuring door

EUROPESE COMMISSIE - EUR-Lex europese commissie brussel

EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.5.2011 COM(2011) 275 definitief 2011/0129 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten en de bescherming van slachtoffers van misdrijven en voor slachtofferhulp {COM(2011) 274} {COM(2011) 276} {SEC(2011) 580} {SEC(2011) 581}

Officiële website van de Europese Unie | Europese Unie

Opgericht in: 1958. Vestigingsplaats: Brussel (België) Website: Europese Commissie. De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU. Zij is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit.

Europese Commissie gooit vaccinatiestrategie om - NRC

de Europese Commissie in Brussel en in Luxemburg: de grootste werkgever van de EU-instellingen, met personeel in Europa en kantoren over de hele wereld. Zij reserveert een aantal plaatsen voor specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, talen en statistiek en economie. het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg

Europese Commissie | Europese Unie

Brusselse openbare mandatarissen. Volksvertegenwoordigers. Commissies. Punten op de agenda van de laatste commissievergaderingen: besprekingen en stemmingen van ontwerpen of voorstellen, interpellaties, vragen om uitleg, mondelinge vragen en dringende vragen. Assemblees.

Instellingen en organen: contact en bezoeken | Europese Unie europese commissie brussel

De officiële website van de Europese Commissie met informatie over haar prioriteiten, beleid en diensten

De Europese instellingen in Brussel — Région bruxelloise europese commissie brussel

Deze afdeling van de Commissie is verantwoordelijk voor het voorstellen en uitvoeren van het EU-beleid op milieugebied milieu. Dit beleid moet zorgen voor een goede bescherming van het milieu en een hoge levenskwaliteit voor de Europese burger. Op deze pagina. Nieuws.

Communicatie | Europese Commissie

Het Europees Parlement heeft het Brussels Gezondheidslabel ontvangen voor het implementeren van nieuwe veiligheidsmaatregelen in zijn faciliteiten. Dit label is een regionaal initiatief om culturele locaties te promoten en om toeristen die Brussel bezoeken gerust te stellen. Europese Commissie . Brussel.

Europese Commissie | PV EU, Brussel | Nederland bij europese commissie brussel

Ontoereikende kennis Nederlands op spoeddiensten in Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat het risico dat Vlamingen die spoedeisende hulp nodig hebben, niet worden geholpen in het Nederlands, wegens te weinig tweetalig personeel. Dit kan tot levensbedreigende situaties leiden als patiënt en hulpverlener elkaar niet begrijpen.