Research Day: Privacyregelgeving en de rol van de ethische

Ethische commissie onderzoek; EudraCT studie; EudraCT studie indienen bij EC onderzoek. Academisch - monocentrisch. Academisch - multicentrisch. Commercieel - monocentrisch. Commercieel - multicentrisch. Laatste aanpassing: 24 februari 2021 Sinds 2008 heeft UZ Leuven het internationale kwaliteitslabel

PDF Gent, 18 maart 2020 Universitair ziekenhuis Commissie voor

Het 'ethisch comité' of de 'commissie voor medische ethiek' van az groeninge is een multidisciplinair overlegorgaan. Het buigt zich over ethische vraagstukken in het kader van patiëntenzorg en staat in voor de evaluatie van onderzoeken.

Aanmelden van een nieuwe studie - Onderzoek - UZ Brussel

uz gent ethische commissie ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN 2020 ANTWERPEN ethische.commissie@zna.be; dedeyn@skynet.be; GRAND HOPITAL DE CHARLEROI 6000 CHARLEROI laurence.gillard@ghdc.be; UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT 9000 GENT Dirk.Matthys@UGent.be; ethisch.comite@ugent.be; muriel.fouquet@uzgent.be;

Commissie voor Ethiek | AZ Sint-Jan

Commissie voor medische ethiek. Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Commissie voor medische ethiek, ook wel Ethisch comité genoemd, ingesteld.

Ethische commissie onderzoek | UZ Leuven

Ethische Commissie Dierproeven VIB/Faculteit Wetenschappen: . Voorzitter: prof. Peter Brouckaert; Secretaris: Dr. Katrien Moerloose Alle aanvragen voor experimenten op de menselijke persoon worden aan de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent voorgelegd.

Non-EudraCT studie indienen bij EC onderzoek | UZ Leuven

Het 'ethisch comité' of de 'commissie voor medische ethiek' van UZA/UA geeft advies bij alle ethische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Commissie voor Medische Ethiek | ZNA

uz gent ethische commissie Commissie voor medische Ethiek +32 (0)9 332 22 66 Ethisch.comite@uzcient.be Ons kenmerk Uw kenmerk datum pagina 2015/1470 NVT 20 maart 2020 1/1 Betreft UZ Gent - HIRUZ CTU FAGG - Research & Development; Victor Hortaplein 40, postbus 40 1060 Brussel lllllll UNIVERSITEIT GENT

PDF Infoblad en procedure document D - UZ Gent. Denk zorg

COMMISSIE VOOR ETHIEK Ruddershove 10 8000 Brugge Versies op papier aanvaarden wij niet. Ook geeft de Commissie voor Ethiek van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV advies over alle ethische aspecten van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Commissie Ethiek en recht | Over ons | Gezondheidsraad

uz gent ethische commissie Back Ethische commissie onderzoek. Home; Diensten, centra en afdelingen; Ethische commissie onderzoek; Non-EudraCT studie; Non-EudraCT studie indienen bij EC onderzoek. Academisch - monocentrisch. Academisch - multicentrisch. Sinds 2008 heeft UZ Leuven het internationale kwaliteitslabel

Klinische studies - AZ Sint-Lucas

Het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel, die aan elkaar verbonden zijn, zijn samen een typische 'onderzoeksinstelling'. Naast zorg en onderwijs, is onderzoek immers een essentiële opdracht van een universitair ziekenhuis. Dat is belangrijk.

Documenten voor industriegesponsord - UZ Gent. Denk zorg

uz gent ethische commissie Back Ethische commissie onderzoek. Home; Diensten, centra en afdelingen; Ethische commissie onderzoek; Ledenlijst; Ledenlijst EC onderzoek. Ledenlijst en openbare belangenverklaringen. Prof. Minne Casteels (voorzitter) Sinds 2008 heeft UZ Leuven het internationale kwaliteitslabel

Ethisch comité | UZA

Documenten voor academisch onderzoek. Gelieve de richtlijnen per soort aanvraagdocument te raadplegen. U vindt ook meer informatie op de website van het Health, innovation and research institute. Voeg aan elke aanvraag deze begeleidende brief (Word-document) toe. Vergeet ook het 'studiespecifiek verwerkingsregister' niet via dmponline.be (indien van toepassing).

Ethische Commissie — Faculteit Politieke en Sociale

uz gent ethische commissie De Commissie Ethiek en recht adviseert gevraagd en ongevraagd over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. Daarnaast ondersteunt zij waar nodig andere commissies van de Gezondheidsraad wanneer belangrijke ethische of juridische vraagstukken aan de orde zijn. Enkele commissieleden vertegenwoordigen de

Vergaderdata Commissie voor Medische - Universiteit Gent

Voor de VUB en het UZ Brussel is wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks gekoppeld aan wetenschappelijke ethiek en integriteit. In dat verband onderschrijven ze meerdere charters. Elke onderzoeker ontwerpt, verricht en rapporteert onderzoek in overeenstemming met beginselen en maatstaven voor ethisch en wetenschappelijk correct handelen, zoals vastgelegd in:

Ethische Commissie — Faculteit Wetenschappen

uz gent ethische commissie Het 'ethisch comité' of de 'commissie voor medische ethiek' van UZA/UA geeft advies bij alle ethische aspecten in het kader van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het ethisch comité is verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de Universiteit Antwerpen (UA).Lees meer over het ethisch comité op deze pagina.